THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 1 Học kỳ 2 Năm học 2023-2024
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đại học (CQ)2015Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2015Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2015Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2015Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2015Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2015LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2015Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2015Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2015Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2015Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2015TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2015Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2016Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2016Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2016Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2016Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2016Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2016LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2016Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2016Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2016Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2016Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2016TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2016Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2017Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2017Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2017Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2017Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2017Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2017LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2017Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2017Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2017Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2017Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2017TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2017Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2018Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2018Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2018Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2018Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2018Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2018LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2018Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2018Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2018Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2018Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2018TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2018Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2019Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2019Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2019Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2019Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2019Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2019LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2019Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2019Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2019Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2019Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2019TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2019Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2020Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2020Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2020Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2020Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2020Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2020LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2020Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2020Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2020Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2020Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2020TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2020Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2021Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2021Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2021Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2021Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2021Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2021LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2021Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2021Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2021Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2021Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2021TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2021Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2022Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2022Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2022Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2022Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2022Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2022LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2022Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2022Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2022Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2022Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2022TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2022Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2023Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2023Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2023Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2023Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2023Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2023LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2023Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2023Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2023Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2023Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2023TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ)2023Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2015Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2015Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2015Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2015Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2015Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2015LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2015Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2015Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2015Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2015Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2015TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2015Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2016Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2016Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2016Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2016Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2016Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2016LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2016Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2016Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2016Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2016Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2016TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2016Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2017Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2017Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2017Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2017Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2017Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2017LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2017Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2017Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2017Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2017Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2017TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2017Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2018Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2018Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2018Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2018Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2018Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2018LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2018Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2018Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2018Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2018Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2018TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2018Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2019Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2019Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2019Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2019Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2019Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2019LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2019Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2019Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2019Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2019Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2019TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2019Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2020Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2020Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2020Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2020Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2020Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2020LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2020Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2020Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2020Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2020Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2020TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2020Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2021Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2021Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2021Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2021Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2021Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2021LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2021Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2021Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2021Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2021Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2021TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2021Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2022Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2022Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2022Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2022Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2022Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2022LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2022Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2022Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2022Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2022Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2022TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2022Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2023Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2023Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2023Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2023Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2023Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2023LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2023Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2023Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2023Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2023Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2023TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 255)2023Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2015Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2015Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2015Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2015Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2015Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2015LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2015Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2015Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2015Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2015Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2015TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2015Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2016Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2016Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2016Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2016Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2016Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2016LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2016Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2016Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2016Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2016Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2016TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2016Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2017Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2017Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2017Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2017Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2017Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2017LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2017Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2017Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2017Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2017Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2017TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2017Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2018Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2018Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2018Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2018Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2018Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2018LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2018Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2018Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2018Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2018Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2018TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2018Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2019Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2019Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2019Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2019Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2019Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2019LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2019Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2019Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2019Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2019Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2019TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2019Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2020Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2020Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2020Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2020Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2020Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2020LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2020Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2020Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2020Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2020Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2020TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2020Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2021Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2021Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2021Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2021Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2021Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2021LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2021Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2021Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2021Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2021Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2021TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2021Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2022Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2022Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2022Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2022Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2022Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2022LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2022Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2022Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2022Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2022Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2022TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2022Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2023Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2023Du lịchĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2023Du lịch và Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2023Kinh tế và LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2023Kinh tế và Quản trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2023LuậtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2023Luật và Quản lý nhà nướcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2023Ngôn ngữ và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2023Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóaĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2023Trung tâm Hàn Quốc họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2023TT.GDTQ, Đổi mới sáng tạo và Thiết kế dự ánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đại học (CQ) (Quy chế 289)2023Viện Đào tạo Quốc tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1!